Aceti Slatina, Alimentari cu apa, Forajuri de puturi, Canalizari, Vidanjari, Lucrari instalatii termice si sanitare, Foraje, Lucrari de drumuri
Calitate

Obiectivele principale în domeniul calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii în munca ale organizatiei noastre sunt urmatoarele:

*sa executam lucrari, sa livram produse si sa furnizam servicii conforme conditiilor specificate, la termenele stabilite, în scopul cresterii satisfactiei clientilor;
* prevenirea neconformitatilor în toate fazele de executie a lucrariulor, de realizare a produsului sau de furnizare a serviciului, ceea ce va conferi încredere clientilor si va aduce beneficii organizatiei oi angajatilor;
* instruirea si motivarea personalului pentru îmbunatatire continua si realizarea unei culturi a societatii în ceea ce priveste calitatea, protectia mediului înconjurator, securitatea si sanatatea în munca;
* diminuarea cantitativa, reciclarea, valorificarea si eliminarea controlata a deseurilor;
* mentinerea si largirea sectorului de piata, inclusiv prin câstigarea încrederii beneficiarilor în ceea ce priveste conformarea societatii la reglementarile în vigoare privind protectia mediului, securitatii si sanatatii în munca ;
* mentinerea certificarii componentei calitate a SMI Calitate-Mediu-Securitate si sanatate în munca;
* certificarea componentelor sistemului de management integrat mediu-securitate si sanatate în munca;
* alocarea resurselor necesare realizarii obiectivelor de securitate si sanatate în munca propuse în programul de management de Securitate si sanatate în munca * cresterea securitatii angajatilor la locul de munca prin respectarea normelor, acordurilor si cerintelor nationale si internationale.